انجمن موسیقی عصر دانلود - Powered by vBulletin

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • :like:
  like
  like
 • :arosak:
  arosak
  arosak
 • :troll:
  troll
  troll
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :khosh:
  Khosh
  Khosh
 • :atri:
  atri
  atri
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :11:
  11
  11
 • :mosht:
  mosht
  mosht
 • :zalilshi:
  zalilshi
  zalilshi
 • :mrgreen:
  Mrgreen
  Mrgreen
 • :behin:
  behin
  behin
 • :golmorad:
  گل مراد
  گل مراد
 • :shy:
  shy
  shy
 • :smile:
  smile
  smile
 • :hurrah:
  hurrah
  hurrah
 • :ostad:
  Ostad
  Ostad
 • :bargh:
  Bargh
  Bargh
 • :HA:
  HA
  HA
 • :120:
  120
  120
 • :gher:
  gher
  gher
 • :kie:
  Kie
  Kie
 • :hura:
  Hura
  Hura
 • :p
  :p
  :p
 • :pelk:
  pelk
  pelk
 • :delay:
  Delay
  Delay
 • :alipotter:
  alipotter
  alipotter
 • :nemikham:
  Nemikham
  Nemikham
 • :27:
  27
  27
 • :dram:
  dram
  dram
 • :soot:
  soot
  soot
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :itg:
  itg
  itg
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :Annoyed:
  Annoyed
  Annoyed
 • :dandon:
  dandon
  dandon
 • :bikalle:
  bikalle
  bikalle
 • :dream:
  Dream
  Dream
 • :kiss2:
  kiss2
  kiss2
 • :kisebox:
  kisebox
  kisebox
 • :veiled:
  Veiled
  Veiled
 • :funny:
  Funny
  Funny
 • :samir:
  samir
  samir
 • :nish:
  nish
  nish
 • :eye:
  Eye
  Eye
 • :icare:
  Icare
  Icare
 • :cheshmak1:
  cheshmak1
  cheshmak1
 • :sing:
  Sing
  Sing
 • :azad3:
  Azad3
  Azad3
 • :Mobina riri:
  Mobina riri
  Mobina riri
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :badboy:
  Badboy
  Badboy
 • :shangol:
  shangol
  shangol
 • :metalhead:
  metalhead
  metalhead
 • :6:
  6
  6
 • :chomagh:
  Chomagh
  Chomagh
 • :chokolate2:
  chokolate2
  chokolate2
 • :tears:
  tears
  tears
 • :bashe:
  bashe
  bashe
 • :LOL:
  LOL
  LOL
 • :abbus:
  abbus
  abbus
 • :h.vampire:
  h.vampire
  h.vampire
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :didi:
  didi
  didi
 • :yoga:
  Yoga
  Yoga
 • :16:
  16
  16
 • :khalaban:
  khalaban
  khalaban
 • :doset nadaram:
  doset nadaram
  doset nadaram
 • :nope:
  Nope
  Nope
 • :orchestra:
  Orchestra
  Orchestra
 • :awkward:
  awkward
  awkward
 • :hands:
  hands
  hands
 • :frown:
  frown
  frown
 • :jawsmiley:
  Jawsmiley
  Jawsmiley
 • :connie:
  Connie
  Connie
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cover:
  cover
  cover
 • :coffe:
  coffe
  coffe
 • :fan:
  fan
  fan
 • :mock:
  Mock
  Mock
 • :22:
  22
  22
 • :(
  :(
  :(
 • :byebye:
  byebye
  byebye
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :mahdokht:
  mahdokht
  mahdokht
 • :q7:
  Q7
  Q7
 • :45:
  45
  45
 • :chob:
  chob
  chob
 • :drum:
  drum
  drum
 • :hmm:
  Hmm
  Hmm
 • :mmdaro:
  mmdaro
  mmdaro
 • :tanha:
  Tanha
  Tanha
 • :hey hey:
  hey hey
  hey hey
 • :ugly3:
  Ugly3
  Ugly3
 • :fishing:
  Fishing
  Fishing
 • :nimajoon:
  nimajoon
  nimajoon
 • :choum:
  choum
  choum
 • :yinyang:
  Yinyang
  Yinyang
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :havar:
  havar
  havar
 • :naj:
  Naj
  Naj
 • :ag:
  Ag
  Ag
 • :jaan:
  jaan
  jaan
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :vish2:
  Vish2
  Vish2
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :hello:
  hello
  hello
 • :uglys:
  uglys
  uglys
 • :candy:
  Candy
  Candy
 • :(;;:
  (;;
  (;;
 • :cell:
  cell
  cell
 • :killer:
  killer
  killer
 • :data:
  Data
  Data
 • :dumb:
  dumb
  dumb
 • :bad1:
  bad1
  bad1
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bil:
  bil
  bil
 • :12:
  12
  12
 • :thx:
  thx
  thx
 • :mocihoney:
  mocihoney
  mocihoney
 • :native:
  Native
  Native
 • :mu2:
  مو طلایی
  مو طلایی
 • :nafti:
  nafti
  nafti
 • :redhat:
  redhat
  redhat
 • :smaeel:
  smaeel
  smaeel
 • :pc:
  Pc
  Pc
 • :hapu:
  Hapu
  Hapu
 • :dalkaf:
  dalkaf
  dalkaf
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :gol1:
  gol1
  gol1
 • :madgirl:
  Madgirl
  Madgirl
 • :headm:
  Head Metal
  Head Metal
 • :khateme:
  khateme
  khateme
 • :Dr:
  Dr
  Dr
 • :shahal:
  shahal
  shahal
 • :out:
  Out
  Out
 • :30:
  30
  30
 • :done:
  done
  done
 • :five:
  five
  five
 • :hayola:
  Hayola
  Hayola
 • :namana:
  namana
  namana
 • :sooi:
  Sooi
  Sooi
 • :Cool:
  Cool
  Cool
 • :brush:
  brush
  brush
 • :ugly:
  Ugly
  Ugly
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :farty:
  farty
  farty
 • :ehem:
  ehem
  ehem
 • :wavesmile:
  Wavesmile
  Wavesmile
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :ghamgin:
  ghamgin
  ghamgin
 • :ghor:
  ghor
  ghor
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :jashn:
  Jashn
  Jashn
 • :baw:
  baw
  baw
 • :rose:\
  Rose\
  Rose\
 • :taab:
  Taab
  Taab
 • :sigari:
  sigari
  sigari
 • :Z.pianist:
  Z.pianist
  Z.pianist
 • :thinking:
  Thinking
  Thinking
 • :bore:
  Bore
  Bore
 • :wah:
  wah
  wah
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :ha:
  ha
  ha
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :Mohammd:
  Mohammad
  Mohammad
 • :teehee:
  teehee
  teehee
 • :tnp:
  Tnp
  Tnp
 • :10:
  10
  10
 • :advice:
  advice
  advice
 • :ghamin:
  ghamin
  ghamin
 • :moustachel:
  Moustachel
  Moustachel
 • :mehdi:
  mehdi
  mehdi
 • :khod:
  از خود راضی
  از خود راضی
 • :20:
  20
  20
 • :ashk:
  ashk
  ashk
 • :chera:
  chera
  chera
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :cancan:
  Can Can
  Can Can
 • :baghal:
  baghal
  baghal
 • :60:
  60
  60
 • :mahikalle:
  mahikalle
  mahikalle
 • :khak:
  Khak
  Khak
 • :photo:
  Photo Smile
  Photo Smile
 • ;)
  ;)
  ;)
 • :gamas gamas:
  gamas gamas
  gamas gamas
 • :dash:
  Dash
  Dash
 • :mpr:
  Mpr
  Mpr
 • :25:
  25
  25
 • :two:
  two
  two
 • :eva:
  eva
  eva
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :eli:
  eli
  eli
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :j-:
  j-
  j-
 • :gitar:
  gitar
  gitar
 • :galbam:
  galbam
  galbam
 • :kap:
  Kap
  Kap
 • :haya:
  haya
  haya
 • :dinner:
  Dinner
  Dinner
 • :delet besoze:
  delet besoze
  delet besoze
 • :ghermez:
  ghermez
  ghermez
 • :val:
  Val
  Val
 • :fu:
  Fu
  Fu
 • :tavalod:
  tavalod
  tavalod
 • :gerye:
  gerye
  gerye
 • :bigly:
  Bigly
  Bigly
 • :hiker:
  Hiker
  Hiker
 • :jalab:
  jalab
  jalab
 • :scre:
  Scre
  Scre
 • :azad2:
  Azad2
  Azad2
 • :kyle:
  kyle
  kyle
 • :sifone:
  Sifone
  Sifone
 • :baby:
  Baby
  Baby
 • :up:
  Up
  Up
 • :ayene:
  ayene
  ayene
 • :cheif:
  Cheif
  Cheif
 • :chokolate:
  chokolate
  chokolate
 • :kaf:
  kaf
  kaf
 • :u18:
  U18
  U18
 • :Hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :yup:
  yup
  yup
 • :afra:
  afra
  afra
 • :lol1:
  Lol1
  Lol1
 • :mille:
  mille
  mille
 • :yeah:
  Yeah
  Yeah
 • :15:
  15
  15
 • :clap:
  clap
  clap
 • :hobab:
  hobab
  hobab
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :D:
  D:
  D:
 • :violin:
  violin
  violin
 • :parde:
  parde
  parde
 • :bozorgvar:
  bozorgvar
  bozorgvar
 • :rosary:
  Rosary
  Rosary
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :)
  Smile
  Smile
 • :shatranji:
  shatranji
  shatranji
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :mande:
  mande
  mande
 • :mc2:
  Mc2
  Mc2
 • :21:
  21
  21
 • :azar:
  azar
  azar
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :amin:
  amin
  amin
 • :potk:
  Potk
  Potk
 • :38:
  38
  38
 • :violon:
  violon
  violon
 • :headphone:
  headphone
  headphone
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :galbz:
  galbz
  galbz
 • :hayola1:
  Negin Hayola
  Negin Hayola
 • :gool:
  gool
  gool
 • :ugly2:
  Ugly2
  Ugly2
 • :film:
  Film
  Film
 • :dokh bazi:
  dokhtar bazi
  dokhtar bazi
 • :farigorz:
  farigorz
  farigorz
 • :yay:
  Yay
  Yay
 • :hanging:
  Hanging
  Hanging
 • :ghash ghash:
  ghash ghash
  ghash ghash
 • :mosh:
  Mosh
  Mosh
 • :bihal:
  bihal
  bihal
 • :elec:
  elec
  elec
 • :run:
  Run
  Run
 • :vish:
  Vish
  Vish
 • :pekh:
  pekh
  pekh
 • :star wars:
  star wars
  star wars
 • :par:
  par
  par
 • :bully:
  Bully
  Bully
 • :iyah:
  iyah
  iyah
 • :offtopic1:
  offtopic1
  offtopic1
 • :khab:
  khab
  khab
 • :dan:
  Dan
  Dan
 • :isun:
  isun
  isun
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :390:
  390
  390
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :011:
  011
  011
 • :surprise:
  surprise
  surprise
 • :huh:
  huh
  huh
 • :musik:
  Musik
  Musik
 • :ermiajoon:
  ermiajoon
  ermiajoon
 • :mu:
  مو قهوه ای
  مو قهوه ای
 • :look:
  look
  look
 • :bugi:
  bugi
  bugi
 • :worshiip:
  worshiip
  worshiip
 • :pand:
  Pand
  Pand
 • :toyou:
  To You
  To You
 • :mexici:
  mexici
  mexici
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :khoob:
  khoob
  khoob
 • :love:
  Love
  Love
 • :cs:
  Coffee Screen
  Coffee Screen
 • :doset daram:
  doset daram
  doset daram
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :yach:
  yach
  yach
 • :no1:
  No1
  No1
 • :28:
  28
  28
 • :wash:
  wash
  wash
 • :mitars:
  mitars
  mitars
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :230:
  230
  230
 • :sigh1:
  Sigh1
  Sigh1
 • :Confused:
  Confused
  Confused
 • :lanchiko:
  Rudi lanchiko
  Rudi lanchiko
 • :puter:
  puter
  puter
 • :dunno:
  Dunno
  Dunno
 • :Burp:
  Burp
  Burp
 • :parkhash:
  parkhash
  parkhash
 • :warning:
  Warning
  Warning
 • :ghati:
  Ghati
  Ghati
 • :Ghati1:
  Ghati1
  Ghati1
 • :kulatan:
  kulatan
  kulatan
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :ipip:
  Ipip
  Ipip
 • :ok1:
  ok1
  ok1
 • :sta:
  Sta
  Sta
 • :niga:
  niga
  niga
 • :hecate:
  hecate
  hecate
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :olagh:
  olagh
  olagh
 • :kaka:
  kaka
  kaka
 • :no:
  no
  no
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :sanaz:
  sanaz
  sanaz
 • :undertaker:
  undertaker
  undertaker
 • :u20:
  U20
  U20
 • :Music:
  Music
  Music
 • :asabi:
  asabi
  asabi
 • :amil:
  amil
  amil
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :survivor:
  survivor
  survivor
 • :sharur:
  شرور
  شرور
 • :18:
  18
  18
 • :asa:
  asa
  asa
 • :eybnare:
  eybnare
  eybnare
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :naz:
  Naz
  Naz
 • :gaah:
  gaah
  gaah
 • :masdom:
  masdom
  masdom
 • :mikhand:
  mikhand
  mikhand
 • :kado:
  Kado
  Kado
 • :zabun:
  Zabun
  Zabun
 • :D
  :D
  :D
 • :khouse:
  khouse
  khouse
 • :nima s.o.v:
  nima s.o.v
  nima s.o.v
 • :praying:
  praying
  praying
 • :mozahem:
  Mozahem
  Mozahem
 • :((=:
  ((=
  ((=
 • :drink:
  drink
  drink
 • :kabala:
  kabala
  kabala
 • :friends:
  Friends1
  Friends1
 • :ramtin:
  ramtin
  ramtin
 • :rose3:
  Rose3
  Rose3
 • :47:
  47
  47
 • :tofang:
  tofang
  tofang
 • :blah blah:
  blah blah
  blah blah
 • :hurry:
  Hurry
  Hurry
 • :lostgirl:
  lostgirl
  lostgirl
 • :tissue:
  Tissue
  Tissue
 • :zard:
  zard
  zard
 • :uhum:
  Uhum
  Uhum
 • :flat:
  Flat
  Flat
 • :che jelef:
  che jelef
  che jelef
 • :hex:
  hex
  hex
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :happygirl:
  Happygirl
  Happygirl
 • :telef:
  telef
  telef
 • :posh:
  Posh
  Posh
 • :azad1:
  Azad1
  Azad1
 • :ghelyon:
  ghelyon
  ghelyon
 • :sadbye:
  Sadbye
  Sadbye
 • :86:
  86
  86
 • :jelf:
  jelf
  jelf
 • :khaz:
  khaz
  khaz
 • :ss:
  ss
  ss
 • :cheers:
  Cheers
  Cheers
 • :shekamo:
  shekamo
  shekamo
 • :ejgh:
  ejgh
  ejgh
 • :bungii:
  bungii
  bungii
 • :gosh:
  gosh
  gosh
 • :zalil:
  zalil
  zalil
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :zogh:
  zogh
  zogh
 • :worship:
  Worship
  Worship
 • :13:
  13
  13
 • :khodkoshi:
  khodkoshi
  khodkoshi
 • :akh:
  akh
  akh
 • :neepple:
  Neepple
  Neepple
 • :secret:
  محرمانه
  محرمانه
 • :chakosh:
  chakosh
  chakosh
 • :smile2:
  smile2
  smile2
 • :byewhy:
  byewhy
  byewhy
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :gotit:
  gotit
  gotit
 • :baribari:
  Baribari
  Baribari
 • :che konim:
  che konim
  che konim
 • :maman:
  Maman
  Maman
 • :rangry:
  H.V Red Angry
  H.V Red Angry
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :sibzamini:
  sibzamini
  sibzamini
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :mosi:
  mosi
  mosi
 • :play:
  Play
  Play
 • :sleepy:
  sleepy
  sleepy
 • :head:
  head
  head
 • :thankyou1:
  thankyou1
  thankyou1
 • :help:
  Help
  Help
 • :wor:
  wor
  wor
 • :stoneage:
  Stoneage
  Stoneage
 • :Eek:
  Eek
  Eek
 • :ugly1:
  Ugly1
  Ugly1
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :don,t Go:
  don,t Go
  don,t Go
 • :moongirl:
  moongirl
  moongirl
 • :wo:
  Wo
  Wo
 • :han:
  Han
  Han
 • :tatil:
  tatil
  tatil
 • :dal:
  dal
  dal
 • :mos:
  Mos
  Mos
 • :19:
  19
  19
 • :GENERAL:
  GENERAL
  GENERAL
 • :rose1:
  Rose1
  Rose1
 • :tab:
  Tab
  Tab
 • :game:
  game
  game
 • :adams:
  adams
  adams
 • :toothbrush:
  Toothbrush
  Toothbrush
 • :botri:
  Botri
  Botri
 • :he he:
  he he
  he he
 • :pishvayi:
  pishvayi
  pishvayi
 • :2hand:
  2hand
  2hand
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :samira:
  samira
  samira
 • :puff:
  puff
  puff
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!